11.5.2017 - Finntology Oy:n maahantuonti ja tukkuliiketoiminta on yhidstynyt osaksi Edututor Oy:n liiketoimintaa